Fluo TP

Störst på märkfärg i Europa

01

STANDARDEN VID MÄRKNING
SEDAN 1996

Med den patenterade säkerhetshatten har FLUO TP varit den obestridda marknadsledande märksprayfärgen i Frankrike och Europa i 27 år. Technima fokuserar ständigt på att göra den ännu säkrare för användaren och miljön och samtidigt garantera funktion och resultat långt bortom konkurrerande produkter. FLUO TP kan skryta med endast en farosymbol relaterad till de brandfarliga aerosolerna.

  • Syns direkt på långt håll (>50 m), vilket gör att arbetare på byggplatsen kan jobba säkert och med precision.
  • Med marknadens högsta koncentrationen av pigment ger den ett enastående täckande resultat efter en enda applicering. De högkvalitativa hartserna och pigmenten ger märkningen utmärkt hållfasthet.
  • Den garanterar en exakt och kraftig märkning oavsett arbetsförhållanden, även vid låga temperaturer (−15°C).
  • Pålitlig och säker. Den garanterar 100 % av sin funktion som märk- och skrivverktyg tack vare den unika formuleringen som förhindrar att ventilen sätts igen. Märkfärgen är alltid klar att användas, till och med utan att behöva skakas innan.
  • Den unika hatten är låsbar och klarar ett fall från 1,5 m ned på en betongyta. Det ger den alla nödvändiga egenskaper för att klara de tuffa förhållandena på en byggarbetsplats. 
  • Den är framtagen och producerad i Frankrike och alla dess beståndsdelar och produkter är fullt spårbara, vilket är en garanti för en certifierad kvalitet.
    Tillverkad i Frankrike
N°1 sur le marché
– Störst i Europa –
i över 25 år
Respectueux de la santé
En enda farosymbol och liten hälsopåverkan
Visibilité peinture
Den färg på marknaden som syns mest under lång tid!
Couvrant peinture
Ett täckande resultat som fortfarande slår alla konkurrenter
Meilleur rendement
Bästa resultatet: upp till 230 symboler eller 80 linjära meter/burk

Fluo TP Hydro

Märk upp bättre med 20 % mindre VOC*

*(flyktiga organiska föreningar)

02

SAMMA LEDANDE RESULTAT
FORMULERAD MED 20 % VATTEN

Eftersom även bygg- och märkningsindustrin måste bidra till att minska sin miljöpåverkan garanterar FLUO TP HYDRO samma resultat som med FLUO TP fast med 20 % mindre VOC. 

Technima eftersträvar ständigt produkter som märker bättre och förbättrar användarsäkerheten och har därför utvecklat en unik formulering som ersätter en betydande del av lösningsmedlen med vatten.

    Tillverkad i Frankrike
N°1 sur le marché
Samma resultat som FLUO TP
Peinture à l'eau
Formulerad med 20 % vatten
20 % mindre VOC än FLUO TP
Respectueux de l'environnement
Lägre miljöpåverkan
Svag lukt

Fluo TP eller Fluo TP Hydro ?

Hitta den sort som passar dig bäst

03

Finns i sju höggradigt fluorescerande kulörer

Ett mycket säkert system

Tack vare den patenterade säkerhetshatten

              Tillverkad i Frankrike

04

Sedan 1990-talet har SOPPEC-märksprayfärger använts framgångsrikt inom privata och offentliga bygg- och anläggningsarbeten tack vare utvecklingen av den revolutionerande säkerhetshatten TP Cap – en patenterad innovation som har kopierats flitigt men aldrig med samma kvalitet.

Technima har med detta visat vilket stor vikt de fäster vid användarens säkerhet och SOPPEC har blivit det ledande europeiska varumärket när det gäller märkning på byggplatser

TP Cap är konstruerad för att klara den tuffa hanteringen på en byggarbetsplats och har flera fördelar:

Klarar ett fall från 1,5 m ned på betong

En märkfärg utsätts för en tuff hantering på byggarbetsplatser. Den kanske kastas ned på marken efter att den använts, åker av lastbilsflaket eller helt enkelt glöms långt inne i skåpbilen. Och trots det måste den ändå fungera. Därför konstruerade vi det här höljet för att säkerställa att den klarar alla påfrestningar. Konstruktionen och materialvalet garanterar att sprayburken klarar ett vertikalt fall på 1,5 m med hatten nedåt, utan att det påverkar dess funktion. Det gör SOPPEC FLUO TP-sortimentet till marknadens mest pålitliga märkfärger och garanterar ett bra utfört arbete. Aldrig mer någon sprayning av misstag eller någon märkfärg som måste kastas innan den hunnit användas upp.

För att skydda användaren garanterar TP-hatten full kontroll över färgspridningen. Låsningen i stängt eller öppet läge och det unika ”klick-klack”-ljudet (som bekräftar hattens position) förhindrar att sprayburken inte stängs ordentligt så att gas eller färg sprayas av misstag, vilket kan få dramatiska konsekvenser i vissa situationer (till exempel i lastutrymmet på en maskin eller i en skåpbil).

Hatten har också utformats för att garantera en ren och mycket exakt märkning även på mer än 20 cm avstånd från ytan. Kombinationen av drivgasens höga tryck, färgens viskositet och munstyckets form är perfekt avvägd för att ge en märkning av högsta kvalitet.

Som den obestridda marknadsledande märksprayfärgen i Europa inom lantmäteri, bygg och anläggning och offentliga arbeten har SOPPEC FLUO TP blivit måttstocken. Säkerhetshattens karakteristiska form, den enkla användningen och aktiveringen av sprayen och egenskaperna hos de färger som formulerats gör den till den mest efterfrågade produkten bland professionella användare. Endast en märkning behövs för att garantera synlighet över tid och på upp till 30 m håll. Ett unikt täckande resultat, en oöverträffad fluorescens för omedelbar synlighet under lång tid.

En jämförelse med de närmaste konkurrenterna

Ett ledande sortiment inom sitt område

05

Produktsfördelar Fluo TP Fluo TP Hydro Konkurrent A

 

Visibilité dans la durée

Synlig över tid

Utmärkt

Utmärkt

Bra

Meilleur rendement

Antal märkningar med optimal täckning

104 symboler
(eller 80 linjära meter)
104 symboler
(eller 80 linjära meter)
65 symboler
(eller 50 linjära meter)

Meilleure visibilité peinture

Direkt synlig när den torkat

Utmärkt

Utmärkt

Bra

Respectueux de l'environnement

Hälsopåverkan

Låg

Mycket låg

Måttlig

Respectueux de l'environnement

Miljöpåverkan

Låg

Mycket låg

Måttlig

Résistant aux UVs

UV-beständighet

Utmärkt

Utmärkt

Bra

 

Résistance mécanique

Märkningshållfasthet

Mycket bra

Mycket bra

Bra

Durée de marquage

Märkningshållfasthet

Lång

Lång

Måttlig

Couvrant peinture

Täcker när den torkat

Utmärkt

Utmärkt

BraBrukstemperatur

Från -15°C till +50°C

Från -15°C till +50°C

Från -15°C till +40°C

Dokumentation

Hitta all dokumentation om FLUO TP-sortimentet

Tekniskt datablad
-
FLUO TP

Säkerhetsdatablad
-
FLUO TP

FLUO TP
-
sortimentet

Tekniskt datablad
-
FLUO TP Hydro

Säkerhetsdatablad
-
FLUO TP Hydro

Katalog
-
SOPPEC
CONSTRUCTION

Fotogalleri

Har du några frågor?

Skriv till oss!

Är du intresserad av våra märksprayfärglösningar och vill distribuera dem?

Vill du veta mer?

Skriv till oss och uppge dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret.

Vi hör av oss så snart vi kan.

Hitta närmaste filial!

Technima har åtta dotterbolag, sju in Europa och ett in Nordamerika.

Vill du komma direkt i kontakt med rätt person eller se våra dotterbolags produktportfölj?

Besök vår företagswebbplats …

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor

Med ”vattenbaserad” syftar man på bindemedlet i färgen. Bindemedlet i det här fallet är ett harts som är upplöst i vatten och inte i ett organiskt lösningsmedel. Det gör att vatten kan tillsättas som ”bindemedel” i stället för organiskt lösningsmedel.

FLUO TP HYDRO är formulerad med 20 % vatten i stället för lösningsmedel, vilket minskar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) och begränsar påverkan på miljön och människors hälsa när produkten används. Det är för närvarande den märksprayfärg som har marknadens högsta andel vatten i sin formulering.

Färgen hade kunnat vara 100 % vattenbaserad, vilket vissa dekorativa sprayfärger är, om inte färgen var tvungen att torka snabbt när märkfärg ska användas på byggplatser.

När vissa produkter är märkta som ”vattenbaserade” brukar detta betyda att vatten har tillsatts i den lösningsmedelsbaserade formuleringen (lösningsmedelsbaserat harts och inte vattenbaserad emulsion). Mängden vatten är då väldigt liten och minskar inte nämnvärt innehållet av VOC.

Det är 12 sprayburkar i en låda som sedan lastas på pallar som rymmer 75 lådor. Det blir totalt 900 sprayburkar per pall. Det här sättet att förpacka sprayburkarna ger en optimal transport med lastbil, som kan ta upp till 33 pallar.

Ja. När vi behandlar ordrar kan vi blanda olika kulörer på samma pall, lite beroende vilka kvantiteter som har beställts. Men i en och samma låda kan inte kulörer blandas.

FLUO TP-aerosolen kan lagras i fem år före användning förutsatt att lagringsförhållandena uppfyller kraven i det tekniska databladet, det vill säga torrt och i en temperatur på +15 °C till +25 °C.

Under samma förhållanden har FLUO TP HYDRO en lagringstid på tre år.

Utanför detta temperaturområde kan mikrokorrosion uppstå i höljet på grund av förekomsten av vatten.

Det är mycket enkelt. Se datumet i botten på sprayburken. Det datum som står angivet där är gränsen för användning, vilket motsvarar tre eller fem år efter tillverkningsdatum.

Det beror på förhållandena där märkningen gjorts och vad den exponeras för, till exempel UV-ljus (solstrålning, hög luminans), luftfuktighet eller yttre påfrestningar från exempelvis passerande fordon eller trafik i allmänhet. De kulörer som FLUO TP eller FLUO TP MARKER erbjuds i håller sig synliga länge tack vare den höga andelen höggradigt fluorescerande pigment och valet av hartser som ger god vidhäftning mot underlaget.

De är de mest synliga fluorescerande långtidsmarkörer för byggarbetsplatser som finns på marknaden i dag. Tester har visat att märkningarna har en hållbarhet på mer än sex månader.

Nej. Färgerna är framtagna för att inte kunna sedimenteras. Aerosolen rensas med jämna mellanrum under användning genom att spraya upp och ned. Det sprider gasen så att ventilen blir ren och motverkar igensättning.

Det beror på applikatorn, appliceringshastigheten och graden av täckning som behövs.

De tester vi gjort är kalibrerade på ett reproducerbart sätt och visar att FLUO TP och FLUO TP HYDRO ger upp till 40 % mera märkning än konkurrerande produkter med optimal täckning, det vill säga med exakt rätt mängd färg så att underlaget inte längre syns.

Ja. Tack vare att våra färger och hatt- och ventilförpackningar är så pålitliga kan burken användas tills den är helt tom på färg. Vi har mätt vikten på restfärgen i våra sprayburkar efter att de tömts och minskat trycket i dem. Då är det mindre än en viktprocent kvar på insidan av burken.

Det är normalt att färgen nöts genom påverkan av väder och vind, UV-ljus och eventuellt mekaniskt slitage (gång- eller fordonstrafik). Märkningen bleknar med tiden och försvinner helt efter flertalet månader

Om du vill få bort märkningen snabbare kan du använda en märkfärg i en kulör nära underlagets (eller ytans) egen, till exempel vår gråa eller svarta PROMARKER.

Om du vill göra en märkning bara under kortare tid (några veckor eller en till två månader) rekommenderar vi våra temporära markörer för byggarbetsplatser: Tempo Marker, Tempo TP (+ Mercalin TS).

En vattenburen färg är känslig för vatten tills den har torkat (genom så kallad koalescens) och vattnet i färgen har avdunstat helt. Detta tar längre tid vid låg temperatur och hög luftfuktighet. Vid till exempel applicering utomhus kommer en FLUO TP HYDRO-färg torka bättre i torrt och soligt vinterväder även om det är kallt jämfört med om appliceringen gjorts vid +15 °C i 90 % relativ luftfuktighet. Innan koalescensen är helt färdig är filmen känslig för vatten eftersom just vatten är färgens ”lösningsmedel”.

Men när den väl har torkat så håller den sig torr! Det är på samma sätt som med vattenbaserade fasadfärger. När de torkat är de inte längre känsliga för regnvatten. Det kan alltså regna på en FLUO TP HYDRO-märkning om den är torr.

Vid rumstemperatur och en luftfuktighet på ca 65 % torkar FLUO TP och FLUO TP HYDRO lika snabbt (inom cirka 15 minuter).

Det som har betydelse är vilken temperatur aerosolen har när den används. Det som verkligen påverkar användningen av märkfärg för byggplatser är gasens tryckfall i sprayburken.

Vid oförändrad volym (vilket är fallet i en 500 ml aerosol) varierar gasens tryck med temperaturen: ju lägre temperatur, desto lägre tryck. Och tvärtom, ju högre temperatur, desto högre tryck.

När FLUO TP H förvaras ned till −15 °C fungerar den på samma sätt som FLUO TP förutsatt att burken skakas ordentligt före användning. Beroende på valet av gas och det initiala trycket finns det tillräckligt med kraft kvar i burken vid −15 °C för att få ut färg. Märkningen syns väl men linjen blir mindre tydlig. Ju högre temperatur burken har, desto skarpare blir märkningen.

Om burken exempelvis förvaras i en temperatur runt +5 °C är trycket i den tillräckligt bra för att få ut färg. Du kan märka upp ordentligt även om temperaturen ute är under −10 °C i luften eller på marken (lägsta möjliga brukstemperatur är från −20 °C/−15 °C). Vi har gjort sådana tester.

När det gäller höga temperaturer finns det dock en gräns. Av säkerhetsskäl får du enligt gällande bestämmelser inte lämna aerosoler i en temperatur över +50 °C eftersom innertrycket då kan överstiga 15 bar, vilket är högsta tillåtna tryck för aerosoler förpackade med kondenserad drivgas.

Nej. Alkoholen och gasen i färgen gör att FLUO TP HYDRO inte fryser även i förvaring vid −15 °C. Den kan användas direkt och beter sig som FLUO TP. Vid dessa temperaturer är alltså märkning möjlig.

Torrt, vid en temperatur från +10 °C upp till +30 °C, och helst i originalkartongen

Ja, absolut. Färgsprayburkarna lämnas i första hand in på särskilda insamlingscentraler som hanterar kemiskt avfall. Under återvinningsprocessen krossas och komprimeras burkarna. Hattarna tas av så att plast och metall kan sorteras för sig. Metallåtervinningskanalerna tar sedan hand om bearbetningen.

Aerosoler och sprayburkar kan vara farligt avfall om de innehåller ämnen som på grund av sina fysiska och kemiska egenskaper anses vara farliga för människor och miljö.

Den första bestämmelsen är

– Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 av den 21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG) som bland annat reglerar hur aerosoler får marknadsföras. Direktivet harmoniserar säkerhetskraven, däribland kraven på märkvolymer, förpackningar och andra tryckrelaterade faror, samt kraven för märkning av aerosolbehållare.

Övriga bestämmelser avseende klassificering och märkning är

– CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

– REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006; registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

REACH står för ”Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals” (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 som trädde i kraft 2007 och syftar till att säkerställa produktionen och den säkra användningen av kemiska ämnen inom europeisk industri. Sedan maj 2018 är det inte längre möjligt att tillverka eller importera ämnen om de inte är registrerade. Huvudsyftet med den här förordningen är

– att skydda människors hälsa och miljön mot de potentiella riskerna med kemiska ämnen; – att utarbeta likalydande och tydlig information om ämnens beskaffenhet och risker som enskilt ämne och i blandning med andra ämnen, från leverantör till slutkund.

Ett av huvudsyftena med CLP är att fastställa om ett ämne eller en blandning har egenskaper som gör att de klassas som ett farligt ämne eller en farlig blandning. I CLP anges detaljerade kriterier för märkningsuppgifter såsom farosymboler, varningstexter och standarfaroangivelser, förebyggande åtgärder, lagring och avfallshantering, för respektive faroklass och kategori. Resultatet av detta blir föreskriftstexten och farosymbolerna på aerosoletiketterna/behållarna.

VOC står för ”Volatile Organic Compound” (flyktiga organiska föreningar) och är en molekyl som består av kol- och väteatomer och som snabbt förgasas i atmosfären från flytande eller fast form.

När en aerosol används frigörs flyktiga organiska föreningar under diffusionen på grund av de komponenter som används: gaser och lösningsmedel.

Hur snabbt dessa ämnen frigörs beror på mängden lösningsmedel.

Vattenbaserade färger minskar VOC-innehållet eftersom lösningsmedlet har ersatts med vatten, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

Sedan 1 maj 2022 beräknas märkningen utan hänsyn till den kondenserade drivgasen.

Utifrån klassificeringen av varje beståndsdel i formuleringen grundat på beståndsdelens hälsorisker och andel i färgblandningen får vi fram en beräkning för den märkning som anges i säkerhetsdatabladet och ligger till grund för etikettexten.

Detta översätts sedan i riskfraser och symboler för hälsofara.

Sedan 1 maj 2022 behöver drivgasen (som också är ett lösningsmedel) inte längre ingå i beräkningen för riskmärkningen. Detta gör att varje enskild beståndsdels bidrag till hälsorisken ökar, vilket kan resultera i nya farosymboler på sprayburken, även om formuleringen i sig inte ändrats.

FLUO TP och FLUO TP HYDRO är formulerade enligt de nya bestämmelserna så att flamsymbolen som anger risken för antändlighet kan behållas på etiketten trots de nya bestämmelserna.

Genom att läsa säkerhetsdatabladet. Där finns det en mening under punkt (2) som anger om det är beräknat med eller utan gas.

Det börjar med själva färgen. Vi säger att vi ”formulerar” en märkfärg. Den består av en blandning av pigment, bindemedel, lösningsmedel, så kallade vehiklar och tillsatser. En färgs egenskaper beror på vilken formulering den har, alltså valet av beståndsdelar och hur de blandas.

 Bindemedlet ser till att färgen fäster på underlaget. Det består av polymerer eller hartser som valts ut utifrån de egenskaper som färgen önskas ha.

Pigmenten består av pulver som är olösliga i vatten och lösningsmedel och ger färgen dess kulör. Till FLUO TP och FLUO TP HYDRO har pigment valts som gör färgen fluorescerande.

Vehikeln är en vätska (vatten eller lösningsmedel) som ser till att färgen kan överföras till underlaget.

Tillsatserna tillför eller förbättrar vissa egenskaper hos färgen (förtjockningsmedel) under tillverkningen eller användningen (för att motverka skumbildning eller korrosion).

Därefter tillförs en flytande gas (kondenserad drivgas), en blandning av vätska och gas under tryck (DME eller butan/propan) som kan blanda sig med färgen. Metallhöljet måste vara väl förseglat och försett med en ventil, en spridardel (munstycke) för att få ut färgen samt en skyddshatt.

Fluorescens och fosforescens är två kemiska processer, det vill säga absorptionen och emissionen av ljus hos ett material, i detta fall pigment. Fluorescens sker mycket snabbare än fosforescens. När exciteringskällan (dagsljuset) försvinner upphör ljusstyrkan så gott som omedelbart och den fluorescerande märkfärgen ser inte ut lysa i mörkret.

 Fosforescens varar mycket längre än fluorescens (från några minuter till flera timmar och upp till några dagar efter att ljuset släckts). Fosforescerande eller fotoluminescerande märkfärg ser inte ljusare ut i dagsljus utan blir synliga i mörker.

De här egenskaperna har vår märkfärgsprodukt PHOTOLIGHT (fosforescerande eller fotoluminescerande).

Den färg som används för märkning av djur är egentligen inte helt olik den som används för märkning på byggarbetsplatser. Reglerna är inte särskilt strikta och det finns många produkter på marknaden, i synnerhet från Asien. Allt beror på vilken typ av boskap som ska märkas. Framför allt när det gäller får är det viktigt att märkningen inte skadar ullen och märkningen måste vara ganska kortvarig.

Vi rekommenderar inte att våra märksprayfärger FLUO TP/FLUO TP HYDRO används för dessa ändamål, i huvudsak på grund av märkningens långa hållbarhet.

Nej. Det som räknas i en aerosol är den användbara nettovolymen som står angiven på burken/etiketten, det vill säga 500 ml när det gäller våra märkfärger. Vikten beror på densiteten hos de lösningsmedel som används. Till exempel är FLUO TP HYDRO tyngre än FLUO TP eftersom vatten är tyngre än organiska lösningsmedel. Ändå räcker märkfärgen nästan lika långt.

Vad en aerosol väger är inte en garanti för en märkfärgs kvalitet eller kvantitet.